Varmepumpeanlæg

  • 0
  • oktober 30, 2019

Opførelse af varmepumpeanlæg

Grenaa Varmeværk opfører et varmepumpeanlæg på grunden ved siden af flisværket. Dermed tilslutter Grenaa Varmeværk sig flere andre forsyningsselskaber, som har fået øje på varmepumpen som et vigtigt supplement til den eksisterende varmeforsyning. Varmepumpeanlægget skal stå færdigt i sommeren 2020 og skal fungere som et sommeranlæg, så flisværket kan lukkes helt ned i sommermånederne. Grenaa Varmeværks direktør Søren Gertsen uddyber: “Vi har solvarmeanlæg og et nyt flisværk i forvejen. Vi undersøgte muligheden for et supplement og faldt over varmepumpen, da vi kunne se, at der fra politisk side var et ønske om at styrke eldrevet teknologi. Vi fik regnet på løsningen, og der var god økonomi i at etablere en varmepumpe, så vi kan fastholde de lave varmepriser”.

Energiforliget i 2018 betød blandt andet, at afgiften til eldrevne varmepumper blev sænket. Derfor er den forholdsvis nye teknologi blevet attraktiv for fjernvarmesektoren, da elafgiften er væsentligt reduceret i forhold til før afgiftsnedsættelsen. Det kan mærkes i driften for forbrugerne i Grenaa.

Varmepumpen virker bedst i sommerhalvåret, når luften er varm, og her skal den benyttes til at supplere det eksisterende solvarmeanlæg. Da varmepumpen er let at regulere, kan man hurtigt skrue op for varmepumpen, når solen ikke skinner.

“Varmepumpen er et perfekt match til vores solvarmeanlæg i sommermånederne. Det giver os større fleksibilitet, og vi råder over flere teknologier, som hver i sær har deres fordele, og som supplerer hinanden rigtig godt,” siger Søren Gertsen.

“Når vi nu stopper flisanlægget helt om sommeren, betyder det, at vi kan forlænge levetiden på flisværket, samt bruge tiden til at rense og vedligeholde flisværket. Flisværket er ikke energi økonomisk ved lav last, dette øger varmepumpeanlæggets fordele,” slutter Søren Gertsen.

Varmepumpen leveres af Verdo Energisystem A/S og er fra Johnson Controls med Sabroe kerneteknologi og med en ydeevne på 4 MW – luft til vand. Varmepumpeanlægget består af en bygning til varmepumpe og vekslere samt et areal med lufttårne. Licitationerne vedr. opførelsen af bygningen blev vundet af 2 lokale virksomheder – som det også var tilfældet ved opførelsen af flisværket samt teknikhusene ved begge solvarmeanlæg.