Nyt fra Grenaa Varmeværk

Opførelsen af nyt solvarmeanlæg

| nyheder | No Comments

Så er det nu – alt er klart. Teknikhuset, samt det tekniske anlæg står færdigt. Akkumuleringstanken står færdig i fuld højde og er blevet isoleret og beklædt med facadeplader. Akkumuleringstanken er med sine 4.500 kubikmeter magen…

Årsrapport 2018

| nyheder | No Comments

2018 blev et skelsættende år med udfasning af både Grenaa Kraftvarmeværk og Grenaa Forbrænding A/S. Grenaa Varmeværk er nu selvproducerende med 124.758 MWh i 2018. I alt blev der i…

Forslag til vedtægtsændring

| nyheder | No Comments

Til Grenaa Varmeværks generalforsamling den 27.03.2019 kl. 18.30 skal der stemmes om vedtægtsændringer. Du kan læse de paragraffer, som foreslås ændret her.

Central Bredstrup

Distribution/varmetal februar 2019

| nyheder | No Comments

Distribution/varmetal. Grenaa Varmeværks distribution var i februar 2019: 19.322 MWh. Den samlede distribution for 2019 til og med februar er 43.791 MWh. Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 46.881 MWh. Februar måneds graddage var 337,9….

Nyt fra Facebook

Vidste du, at 1,6 millioner boliger i Danmark har installeret fjernvarme?