Nyt fra Grenaa Varmeværk

Central Bredstrup

Distribution/varmetal november 2019

| nyheder | No Comments

Distribution/varmetal. Grenaa Varmeværks distribution var i november 2019: 17.451 MWh. Den samlede distribution for 2019 til og med november er 137.522 MWh. Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 143.154 MWh. November måneds graddage var 303,1….

Årsaflæsning

| nyheder | No Comments

Grenaa Varmeværk fjernaflæser din varmemåler tirsdag den 10. december 2019. Aflæsningen vil blive brugt til at beregne din årsopgørelse. Årsopgørelsen vil ligge på eForsyning senest den 20. januar 2020. Husk…

Gode spareråd

| nyheder | No Comments

Brug varmen bedre   Grenaa Varmeværk har udarbejdet en folder med gode råd til dit brug af fjernvarme. Der er 10 hovedpunkter, som vi kalder “Gode spareråd” Du kan downloade…

eForsyning

eForsyning kan være en stor hjælp

| nyheder | No Comments

Hold styr på dit forbrug Med eForsyning kan du følge dit forbrug, følge dit budget og finde dokumenter. eForsyning findes under ‘Selvbetjening’ på vores hjemmeside. Under menupunktet ‘Mit forbrug’ kan du følge dit…

Nyt fra Facebook

Dansk Fjernvarme on Twitter
twitter.com/i/status/1202825479348207618
...

“40.000 tons lokal og bæredygtig biomasse står for 90 % af varmeproduktionen hos Grenaa Fjernvarme. Understreger at biomasse er en nødvendig overgang fra fossil til grøn varme, siger @Jesperfr i...

1 uge siden

Dansk Fjernvarme on Twitter

...

2 uger siden

🔴⚫️DRONEOVERFLYVNING⚫️🔴

For at finde evt. utætheder vil Grenaa Varmeværk få termograferet forsyningsnettet i perioden 28.11.19 – 13.12.19.

Termograferingen udføres fra drone, der vil flyve i 80 – 100 meters højde. Dronen tager ingen billeder, men måler kun varmestråling fra jorden.

Flyvningerne foretages mellem klokken 24.00 og klokken 06.00.
...

3 uger siden

🔴⚫️DRONEOVERFLYVNING⚫️🔴

For at finde evt. utætheder vil Grenaa Varmeværk få termograferet forsyningsnettet i perioden 28.11.19 – 13.12.19.

Termograferingen udføres fra drone, der vil flyve i 80 – 100 meters højde. Dronen tager ingen billeder, men måler kun varmestråling fra jorden.

Flyvningerne foretages mellem klokken 24.00 og klokken 06.00.

Vidste du, at 1,6 millioner boliger i Danmark har installeret fjernvarme?