Nyt fra Grenaa Varmeværk

Central Bredstrup

Distribution/varmetal november 2018.

| nyheder | No Comments

Distribution/varmetal. Grenaa Varmeværks distribution var i november 2018: 16.952 MWh. Den samlede distribution for 2018 til og med november er 143.154 MWh. Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 144.924 MWh. November måneds graddage var 312,4….

Fremgang på Solvarmeanlæg 2

| nyheder | No Comments

Fremgang på Solvarmeanlæg 2   I den seneste måned har vi set stor fremgang i byggeriet på Solvarmeanlæg 2. Teknikhuset står færdigt til, at vi kan begynde at sætte fokus…

Vekslere ankommer

| nyheder | No Comments

Vekslere ankommer til Grenaa   Vi har modtaget de to vekslere, som skal bruges på Solvarmeanlæg 2. De to vekslere har en samlet ydeevne på 16 MW. Vekslerne kom med lastbil fra Finland og…

Nyt fra Facebook

...

1 uge siden

Grenaa Varmeværk har tilsat sporstoffet Uranin (grønt fluorescerende farvestof) i fjernvarmevandet.

Såfremt dit brugsvand til bad/husholdning m.v. eller andet udsivende vand er farvet grønt, bedes du kontakte varmeværket eller din autoriseret VVS-installatør.
...

4 uger siden

Grenaa Varmeværk har tilsat sporstoffet Uranin (grønt fluorescerende farvestof) i fjernvarmevandet. 

Såfremt dit brugsvand til bad/husholdning m.v. eller andet udsivende vand er farvet grønt, bedes du kontakte varmeværket eller din autoriseret VVS-installatør.

På grund af nødvendigt ledningsarbejde vil varmeforsyningen blive afbrudt
tirsdag den 13.11.2018 fra kl. 10.00 til ca. kl. 15.00

Afbrydelsen vedrører følgende adresser:
Gustav Wieds Vej, Henrik Ibsens Vej, Herman Bangs Vej, Kaj Munks Vej, Karen Blixens Vej, Ludvig Holbergs Vej og Tove Ditlevsens Vej.

De angivne tidspunkter er ca. tidspunkter, idet der kan forekomme uforudsete hændelser under arbejdets udførelse, som kan få indflydelse på afbrydelsens varighed.
...

1 måned siden

På grund af nødvendigt ledningsarbejde vil varmeforsyningen blive afbrudt
tirsdag den 13.11.2018 fra kl. 10.00 til ca. kl. 15.00

Afbrydelsen vedrører følgende adresser:
Gustav Wieds Vej, Henrik Ibsens Vej, Herman Bangs Vej, Kaj Munks Vej, Karen Blixens Vej, Ludvig Holbergs Vej og Tove Ditlevsens Vej.
  
De angivne tidspunkter er ca. tidspunkter, idet der kan forekomme uforudsete hændelser under arbejdets udførelse, som kan få indflydelse på afbrydelsens varighed.

Vidste du, at 1,6 millioner boliger i Danmark har installeret fjernvarme?