Nyt fra Grenaa Varmeværk

Vedligeholdelse af kedlen

| nyheder | No Comments

På Grenaa Varmeværk er løbende vedligeholdelse og renovering en vigtig faktor, og det gælder også nyt materiel. Derfor har vi igen i år haft gennemgang og vedligeholdelse af vores flisværk….

eForsyning

eForsyning kan være en stor hjælp

| nyheder | No Comments

Hold styr på dit forbrug Med eForsyning kan du følge dit forbrug, følge dit budget og finde dokumenter. eForsyning findes under ‘Selvbetjening’ på vores hjemmeside. Under menupunktet ‘Mit forbrug’ kan du følge dit…

Varmepumpeanlægget (maj)

| nyheder | No Comments

Varmepumpeanlægget Grenaa Varmeværk er i fuld gang med at opføre et varmepumpeanlæg på grunden ved siden af flisværket. Varmepumpen leveres af Verdo Energisystem A/S og er fra Johnson Controls med Sabroe kerneteknologi og…

Central Bredstrup

Distribution/varmetal april 2020

| nyheder | No Comments

Distribution/varmetal. Grenaa Varmeværks distribution var i april 2020: 12.706 MWh. Den samlede distribution for 2020 til og med april er 71.335 MWh. Den samlede distribution for samme periode i 2019…

Nyt fra Facebook

...

4 uger siden

🔴⚫️ INFORMATION ⚫️🔴

Grenaa Varmeværk har tilsat sporstoffet Uranin (grønt fluorescerende farvestof) i fjernvarmevandet.
Såfremt dit brugsvand til bad/husholdning m.v. eller andet udsivende vand er farvet grønt, bedes du kontakte varmeværket eller din autoriseret VVS-installatør.
...

1 måned siden

🔴⚫️ INFORMATION ⚫️🔴

Grenaa Varmeværk har tilsat sporstoffet Uranin (grønt fluorescerende farvestof) i fjernvarmevandet. 
Såfremt dit brugsvand til bad/husholdning m.v. eller andet udsivende vand er farvet grønt, bedes du kontakte varmeværket eller din autoriseret VVS-installatør.

🔴⚫️ REMINDER ⚫️🔴

Husk at generalforsamlingen den 25. marts 2020 er aflyst.
...

2 måneder siden

🔴⚫️ REMINDER ⚫️🔴

Husk at generalforsamlingen den 25. marts 2020 er aflyst.

Vidste du, at 1,6 millioner boliger i Danmark har installeret fjernvarme?