Nyheder

Oplever du grønt vand i hanen, kan det tyde på en utæthed

Grenaa Varmeværk tilsætter med jævne mellemrum grønt sporstof til fjernvarmevandet. Det grønne sporstof synliggør, om der er en lækage i din varmtvand…

Varmeregnskab for 2022

Du kan se dit varmeregnskab på vores hjemmeside under "selvbetjening" og "log på E|Forsyning". Varmeregnskabet udsendes desuden sammen med første ra…

Forbrugsoplysninger for december er udsendt på e-mail/sms

Forbrugsoplysninger for december er udsendt på e-mail/sms den 03.01.2023. Den 1. januar 2022 trådte et nyt EU-direktiv i kraft, som pålægger Grenaa Va…

Distribution/varmetal december 2022

Distribution/varmetal december 2022 Grenaa Varmeværks distribution var i december 2022: 24.112 MWh. Den samlede distribution for 2022 til og med decem…

Takstblad 2023

Se Grenaa Varmeværks gældende takstblad for 2023.

Årsaflæsning

Grenaa Varmeværk fjernaflæser alle varmemålere. Årsaflæsningen vil ske ultimo uge 52, og varmeregnskabet kan ses på eForsyning fra den 18. januar 2023…

Distribution/varmetal november 2022

Grenaa Varmeværks distribution var i november 2022: 15.485 MWh. Den samlede distribution for 2022 til og med november er 136.772 MWh. Den samlede…

El-producerende solcelleanlæg i drift

Fredag den 21. oktober 2022 blev anlægget sat i drift og kan nu sikre Grenaa Varmeværk billig og grøn strøm i fremtiden.

Prisen fra 1. januar 2023

Grenaa Varmeværk har, på baggrund af udmeldte prisstigninger fra vores leverandører, udarbejdet et foreløbigt budget for 2023, der viser, at varmepris…