Tilslutningsbidrag

Herunder kan du se, hvad det koster at komme på fjernvarmen.

Du finder yderligere oplysninger om tilslutningsbidraget i vores takstblad.

Investeringsbidrag

Afgiftspligtigt bolig- og/eller erhvervsareal til og med 150 m2 iflg. BBR:

 Fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse

 Kr. 22.500,00 pr. hus

 Kæde-/rækkehuse

 Kr. 15.000,00 pr. hus

 Etageboliger

 Kr. 11.250,00 pr. bolig

 Ældreboliger

 Kr. 9.000,00 pr. bolig

 Ungdomsboliger

 Kr. 4.500,00 pr. bolig

 Erhvervs-/industriejendomme og institutioner

 Kr. 22.500,00 pr. ejendom

 

Tillæg for arealer over 150 m2 bolig og eller erhvervsareal beregnes efter nedenstående skala:

 0 m2 – 150 m  100% grundtakst  + 0,00%
 150 m2 – 300 m2  100% – af 150 m2  + 0,60% pr. m2 af resten
 300 m2 – 450 m2  190% – af 300 m2  + 0,50% pr. m2 af resten
 450 m2 – 600 m2  265% – af 450 m2  + 0,40% pr. m2 af resten
 600 m2 – 750 m2  325% – af 600 m2  + 0,30% pr. m2 af resten
 750 m2 – 900 m2  370% – af 750 m2  + 0,20% pr. m2 af resten
 over 900 m2  400% – af 900 m2  + 0,10% pr. m2 af resten

 

Hvis et nyopført hus kan klassificeres som et lavenergihus (BR18), efter de til enhver tid gældende regler herom, ydes 50% rabat på investeringsbidrag (energimærke skal fremvises).

Alle bidrag er incl. moms.

Byggemodningsbidrag

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

Hovedledningerne i udstykningsområdet etableres af varmeværket.

Byggemodningsbidraget skal betales inden etablering af hovedledningerne.

Stikledningsbidrag

Beregningsgrundlaget for stikledningsdimensioner på op til 32/32/125 mm er opmålt stikledning på ejendommens areal kr. 1.160,00 pr. meter.

For stikledningsdimensioner fra 42/42/200 mm og op til 76/76/280 mm
betales et tillæg på kr. 625 pr. meter.
Ved stikledningsdimensioner over 76/76/280 mm udarbejdes der et konkret
tilbud.

Såfremt der ønskes sokkelindføring, hvor der er mulighed for skabsindføring, opkræves et engangsbeløb på kr. 625,00.

Betaling

Tilslutningsbidrag erlægges kontant inden etablering af stikledning påbegyndes. Alle bidrag er incl. moms.

//