Renter og gebyrer 2024

Herunder finder du vores aktuelle renter og gebyrer

Ved for sen indbetaling beregnes renter (rentesatsen udgør Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente + et tillæg på 8 %).

Sikkerhedsstillelse

Varmeværket kan stille krav om sikkerhedsstillelse som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at varmeværket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

Beløbsstørrelsen på den sikkerhedsstillelse, der eventuelt kan kræves ved forbrugeren vil ligge i størrelsesordenen svarende til 5 måneders gennemsnitligt forbrug.

//