Årlige driftsudgifter

Her kan du se, hvor meget du betaler årligt for at være fjernvarmekunde hos os.

Du finder også oplysningerne i vores takstblad.

Abonnementsbidrag

Målerleje (afhængig af målerstørrelse):

1,5 m³-måler:     975,00 kr. pr. måler

2,5 m³-måler:  1.300,00 kr. pr. måler

3,5 m³-måler:  2.762,50 kr. pr. måler

6,0 m³-måler:  3.087,50 kr. pr. måler

10  m³-måler:  4.550,00 kr. pr. måler

15  m³-måler:  7.150,00 kr. pr. måler

25 m³-måler:   8.937,50 kr. pr. måler

40 m³-måler:   9.750,00 kr. pr. måler

60 m³-måler: 13.162,50 kr. pr. måler

Bimåler: 650,00 kr. pr. måler
(Betales kun, såfremt varmeværket vedligeholder opsatte bimålere)

Effektbidrag: 26,25 kr. pr. m2.
(Der betales pr. m2 bolig- og/eller erhvervsareal (incl. opvarmet kælderarealer, udestuearealer m.v.)

Hvis et nyopført hus kan klassificeres som et lavenergihus (BR18), efter de til enhver tid gældende regler herom, ydes 50% rabat på investeringsbidrag (energimærke skal fremvises).

Forbrugsbidrag

Forbrugsbidrag: 337,50 kr. pr. MWh.

Alle bidrag er incl. moms.
(Årlige driftudgifter opkræves over 4 rater – og betales 2. hverdag i februar, april, juli og oktober).

Leje af varmeunit:

Betales kun, såfremt abonnementsaftale er indgået: kr. 2.400,00 pr. unit 

Ved evt. udtrædelse af abonnementsaftale beregnes restværdi af installation, som skal betales ved nedtagning.

//