Hjælp os med at spotte lækager

Hjælp os med at finde brud på fjernvarmenettet. Ser du noget der kan tyde på en lækage, så beder vi dig om at kontakte os.

Tegn på brud er våde områder i indkørslen og have, på fortov og vej, selvom det ikke har regnet.

Brud ses tydeligere i frost- og snevejr, hvor rimfrosten og sne ikke lægger sig på mindre områder.

Du bedes udfylde alle felter i formularen.

Hyppige aflæsninger

Det er altid en god ide at aflæse din varmemåler løbende. Stiger forbruget af m3 uden at forbruget af MWh stiger tilsvarende, så bedes du rette henvendelse til os.

Dog vil det være din VVS-installatør, som skal udbedre fejlen.

//