Cookiepolitik

Dataansvarlig

Grenaa Varmeværk A.m.b.A.
Att.: Per Olesen
Energivej 6
8500 Grenaa

CVR-nr.: 43774417
Mail: adm@grenaavarme.dk
Telefon: 86 32 17 44

 1. Hvad er en cookie?
  1. En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.
 2. Placering og behandling af cookies
  1. Vi bruger nødvendige cookies til for at få vores hjemmeside til at fungere. Vi vil derudover gerne bruge valgfrie cookies fra samarbejdspartnere til at optimere dit besøg på vores hjemmeside ved at sikre funktionalitet, generere statistik, huske dine præferencer og med henblik på optimering af reklamer på andre hjemmesider og sociale medier.
  2. Vi placerer først disse valgfrie cookies på din enhed, hvis du har givet dit samtykke hertil. Det gør du ved at klikke på ”Godkend” i vores cookiemeddelelse, som du kan genåbne ved at klikke på cookie-ikonet nederst til venstre på hjemmesiden. Du kan ligeledes til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på ”Afvis” i cookiemeddelelsen. Hvis du ønsker at slette cookies, som du allerede har samtykket til, skal du herudover huske at slette dem i din internetbrowser. Læs mere herom på https://minecookies.org/cookiehandtering/.
  3. De valgfrie cookies inkluderer blandt andet cookies fra Google LLC via vores brug af Google Analytics, Google Tag Manager og DoubleClick.
  4. Du skal være opmærksom på, at vores hjemmeside muligvis ikke fungerer optimalt, hvis du ikke accepterer cookies.
 3. Cookies fra tredjeparter
  1. Vi bruger forskellige it-værktøjer på vores hjemmeside. Ved at samtykke til valgfrie cookies på vores hjemmeside, accepterer du cookies fra tredjeparter.
 4. Retsgrundlag
  1. Placering af cookies og opnåelse af adgang i cookies sker i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), §§ 3 og 4.
  2. I det omfang cookies udgør personoplysninger, er retsgrundlaget for behandlingen heraf følgende:
   1. Samtykke for så vidt angår de valgfrie cookies, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, som beskrevet i afsnit 2.2, uden at dette berører lovligheden af behandling inden tilbagetrækning.
   2. Vores legitime interesse i at levere en funktionsdygtig hjemmeside for så vidt angår de nødvendige cookies, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 5. Behandling af personoplysninger
  1. Oplysninger i cookies kan udgøre personoplysninger. I forbindelse med vores behandling af cookies placeret på din enhed, inklusive vores videregivelse heraf, behandles din IP-adresse, der udgør personoplysninger.
  2. Personoplysningerne i de nødvendige cookies behandles af os og anvendte databehandlere og leverandører, når videregivelsen og behandlingen er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil personoplysningerne behandles. Personoplysningerne i de valgfrie cookies behandles af os og videregives til virksomheden ”Google LLC”, der behandler de pågældende cookies som beskrevet i afsnit 3. I den forbindelse forbeholder Google sig retten til at behandle personoplysninger i lande uden for EU/EØS, hvilket er beskrevet i det følgende:
   1. Personoplysninger overføres til USA. Sådanne overførsler er baseret på Googles certificering under ”EU-U.S. Privacy Shield”.
    OBS.: "Grundet Schrems-II sagen skal der træffes supplerende foranstaltninger for at sikre overførselsgrundlaget til USA, der defineres som 3. land i overførselssammenhæng. Der skal træffes alternative muligheder for at lovliggøre overførslen til 3. land. Alternativt skal overførslen helt stoppes, fx ved at ibrugtage et andet produkt. Der undersøges pt mulighed for at benytte alternative produkter og løsninger. Denne aktivitet forventes afsluttet inden 30.06.2023."
   2. Personoplysninger kan overføres til Argentina, Canada, Israel, Japan og/eller Schweiz. Grundlaget for sådanne overførsler er en ”tilstrækkelighedsafgørelse” fra EU-Kommissionen, hvorigennem det er vurderet, at disse lande sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
   3. Google forbeholder sig derudover retten til at behandle personoplysninger i lande, hvori Google LLC og underdatabehandlere har faciliteter som angivet i de relevante betingelser. Disse betingelser kan findes via https://www.google.com/about/datacenters/locations/index.html og https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/ og inkluderer på nuværende tidspunkt følgende lande foruden dem, som er angivet i punkt (i) og (ii): Australien, Brasilien, Chile, Columbia, Filippinerne, Forenede Arabiske Emirater, Indien, Kenya, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore, Storbritannien (fra 1. januar 2021), Sydafrika, Taiwan og Tyrkiet. Sådanne overførsler er baseret på standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen eller standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af en tilsynsmyndighed og godkendt af EU-Kommissionen.
  3. Hvis du har spørgsmål om vores brug af databehandlere, samarbejde med andre dataansvarlige eller overførsler af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, bedes du kontakte os for mere information eller for at få kopi af overførselsgrundlaget.
 6. Dine rettigheder som registreret person
  1. Du har som registreret person en række databeskyttelsesretlige rettigheder, som vi kan hjælpe med. Rettighederne omfatter følgende:
   1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
   2. Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få rettet dine oplysninger, hvis de er urigtige.
   3. Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger slettet før det tidspunkt, før det tidspunkt hvor vi ellers skal slette dine personoplysninger.
   4. Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til dette, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
   5. Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Der kan også gøres indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.
   6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt til at få overført dine personoplysninger, som behandles af os, til en anden uden hindring.
  2. Vi forsøger at gøre alt hvad vi kan for at imødekomme dine ønsker i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, inklusive dine rettigheder som registreret person. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, og hvis du ønsker at gøre brug af nogle af dine rettigheder, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne nederst i cookiepolitikken.
  3. Hvis du eller andre derimod ønsker at klage over vores behandling, kan dette gøres ved at kontakte Datatilsynet via datatilsynet.dk, hvorigennem du også kan få yderligere vejledning.
 7. Ændringer til denne politik
  1. Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre cookiepolitikken. Hvis vi gør dette, ændrer vi datoen og versionsnummeret nederst i politikken, ligesom vi giver besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside eller lignende, når det er nødvendigt. Derudover indhenter vi nyt samtykke, når det er påkrævet.
 8. Kontakt
  1. Spørgsmål og kommentarer til cookiepolitikken bedes rettet til Grenaa Varmeværk A.m.b.A.. Kontaktoplysningerne findes øverst i cookiepolitikken.

Cookiepolitikken er senest opdateret 22. maj 2024.

//