Motivationstarif

Tarifstruktur

Motivationstariffen er indfaset fra år 2020 til år 2023 - neutralområde på 4°C er det permanente mål for afregningsmodellen.

Fradrag i varmeprisen:

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er lavere end forventet, bliver du belønnet med et fradrag på 1% af dit forbrug i MWh pr. °C.

Neutral varmepris:

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er beliggende i neutralzonen, får du hverken tillæg eller fradrag.

Tillæg til varmeprisen:

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er højere end den vi forventer, skal du betale et tillæg på 1% af dit forbrug i MWh pr. °C.

 

Læs mere og se tabel for motivationstariffen herunder.

//