Abonnementsaftale på fjernvarmeunit

Grenaa Varmeværk ønsker en effektiv anvendelse af den leverede fjernvarme, der særligt opnås ved at forbrugerne leverer en lav returtemperatur til Grenaa Varmeværk. Lav returtemperatur betyder færre omkostninger for Grenaa Varmeværk, og det kommer alle forbrugere til gode.

Grenaa Varmeværk tilbyder derfor ”Abonnementsaftale på fjernvarmeunit” – en abonnementsaftale hvor Grenaa Varmeværk vælger en effektiv unit, som Grenaa Varmeværk ejer, driver og vedligeholder.

Grenaa Varmeværk vurderer og træffer afgørelse om, hvorvidt ejendommen er velegnet til at få installeret fjernvarmeunit, jf. bilag 1. Omkostninger til evt. nødvendig opgradering af installation for at kunne opsætte en unit, skal forbrugeren betale.

Grenaa Varmeværk sørger for nedtagning og bortskaffelse af den eksisterende installation samt installation og indstilling af unitten, jf. bilag 1.

Grenaa Varmeværk ejer og forestår vedligeholdelse af fjernvarmeunitten og er forpligtet til at sikre, at unitten er fuldt funktionsdygtig – forbrugeren lejer fjernvarmeunitten af Grenaa Varmeværk.

Betaling for abonnementsaftalen følger det til enhver tid gældende takstblad.

Se "Abonnementsaftale på fjernvarmeunit" her: 

Se betingelserne for ”Abonnementsaftale på fjernvarmeunit og Bilag 1" her: 

//