BBR-data bruges til beregning af effektbidrag

1. marts 2023

Grenaa Varmeværk modtager hver måned BBR-opdateringer. Nogle forbrugere vil opleve
at blive kontaktet af Grenaa Varmeværk i forbindelse med, at der er sket ændringer i deres
BBR-ejermeddelelse.


Ifølge Grenaa Varmeværks vedtægters § 8 beregnes effektafgiften efter det registrerede
boligareal, dvs. det samlede etageareal, som iflg. byggeloven må udnyttes som opholdsrum
og arbejdsrum, samt tilhørende birum, bryggers, grovkøkken, toilet- og baderum, gang og
trapperum m.v., selv om sådanne birum ikke er indrettet med selvstændig varmeforsyning.
Rum, der er indrettet til opvarmning i kælder og udhuse, kan efter selskabets afgørelse
medtages ved beregningen af den faste afgift, selv om de ikke er medregnet i boligareal i
BBR-registeret.


Vi opfordrer alle forbrugere til at kontrollere deres varmeregnskab for, om det opvarmede
areal stemmer overens med de m2, som der betales effektbidrag af.
Bliver der til- eller frakoblet flere opvarmede m2 udover boligarealet (f.eks. kælder eller
udestue), end der betales effektbidrag af, skal Grenaa Varmeværk kontaktes.