5 års gennemgang af solvarmeanlæg 2

2. juli 2024

Ultimo juni havde Grenaa Varmeværk 5 års gennemgang af solvarmeanlæg 2. Her blev overjordiske rør, solpaneler og rørsamlinger kontrolleret for fejl og mangler. Der blev ligeledes lavet en gennemgang af rørovervågning af rørene, som ligger i jorden. Efterfølgende blev der udarbejdet en rapport af gennemgangen.  

//