Vores leveringsbestemmelser

Her finder du vores leveringsbestemmelser for fjernvarme

Opdaterede leveringsbestemmelser 2022

Der er kommet nye krav til Grenaa Varmeværk om levering af forbrugsoplysninger til forbrugerne.

I henhold EU-reglerne er Grenaa Varmeværk fra og med 2022 forpligtet til at levere information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger til alle forbrugere hver måned i fyringssæsonen (oktober til april) jf. BEK nr. 2251 af 29.12.2020.

Ovenstående betyder, at Grenaa Varmeværk fremadrettet, 7 gange om året, har behov for at kommunikere direkte med den enkelte forbruger.

For at minimere omkostningerne hertil vil dette ske via mail og/eller sms – derfor er Grenaa Varmeværks almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering blevet opdateret med nedenstående:

Ejer/forbruger er, med mindre ejer/forbruger er undtaget for krav om digital kommunikation, forpligtet til at sikre, at Grenaa Varmeværk under hele aftaleforløbet er underrettet om en gyldig mailadresse og et gyldigt mobilnummer til al nødvendig kommunikation mellem Grenaa Varmeværk og ejer/forbruger.

Nødvendig kommunikation mellem Grenaa Varmeværk og ejer/forbruger er al kommunikation, der vedrører aftalen om levering af fjernvarme og evt. andelshaverskab i Grenaa Varmeværk, herunder fremsendelse af oplysninger om driftsforhold, aftaler, faktureringsoplysninger, faktura, årsopgørelser, gebyrer, lukkevarsler, indkaldelse til generalforsamling m.m.

Gyldig mailadresse og gyldigt mobilnummer på ejer/forbruger kan også benyttes, hvis der er behov for kommunikation via sikker mail, hvis reglerne om bl.a. GDPR fordrer dette.

Ejer/forbruger er forpligtet til at tilslutte sig en digital postkasse f.eks. e-Boks, hvis Grenaa Varmeværk benytter sig af en digital postudbyder.

Ejer/forbruger er forpligtet til at gøre Grenaa Varmeværk opmærksom på, hvis ejer/forbruger er undtaget for digital kommunikation.

Forbrugernr. kan findes på årsopgørelsen eller seneste acontoopkrævning.

 

Opdatering af gyldig mailadresse og et gyldigt mobilnummer kan også ske i E|Forsyning.

Ved spørgsmål kan du kontakte Grenaa Varmeværk på:

Telefon: 86321744

Mail: adm@grenaavarme.dk

Almindelige bestemmelser

Gyldige fra 25. maj 2018

Tekniske bestemmelser

Gyldige fra 25. maj 2018

//