Debatten om overskudsvarme fortsætter

11. februar 2024

Onsdag den 7. februar 2024 var Grenaa Varmeværks direktør Søren Gertsen og fabrikschef for Lallemand, Gert Fogh inviteret til møde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for at drøfte problematikken omkring prisloftet på overskudsvarme. 

Det kan forhåbentligt være med at til belyse, om der skal ske ændringer i reglerne om prisloftet på overskudsvarme.

TV2 Østjylland har den 9. februar skrevet en spændende artikel omkring dette her