Distribution/varmetal februar

1. marts 2024

Grenaa Varmeværks distribution var i februar 2024: 20.516 MWh.

Den samlede distribution for 2024 til og med februar er 47.029 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2023 var 41.116 MWh.

Februar måneds graddage var 355,2

Graddagene for februar for et normalår er 463,2

De samlede akkumulerede graddage for 2024 er 844,8

Akkumulerede graddage for et normalår er 964,9