Distribution/varmetal maj 2023

1. juni 2023

Grenaa Varmeværks distribution var i maj 2023: 8.525 MWh.

Den samlede distribution for 2023 til og med maj er 83.272 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2022 var 87.756 MWh.

Maj måneds graddage var 127,2
Graddagene for maj for et normalår er 137,98

De samlede akkumulerede graddage for 2023 er 1.554,90

Akkumulerede graddage for et normalår er 1.833,78