Distribution/varmetal maj 2024

1. juni 2024

Grenaa Varmeværks distribution var i maj 2024: 11.633 MWh.

Den samlede distribution for 2024 til og med maj er 87.589 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2023 var 83.272 MWh.

Maj måneds graddage var 56,60

Graddagene for maj for et normalår er 137,98

De samlede akkumulerede graddage for 2024 er 1.510,20

Akkumulerede graddage for et normalår er 1.833,73

//