Effektbidrag – opvarmede m2

21. november 2023

Grenaa Varmeværk begynder i december at gøre klar til varmeregnskabet for 2023, derfor opfordrer vi vores forbrugere til at tjekke, om afregningsgrundlaget for beregning af effektbidrag – opvarmede m2 – er korrekt. 

Jf. Grenaa Varmeværks vedtægter § 8.2 betales der effektbidrag af følgende:
Det afgiftspligtige areal omfatter for boligbebyggelsens vedkommende det registrerede boligareal, dvs. det samlede etageareal, som ifølge byggeloven må udnyttes som opholds- og arbejdsrum samt tilhørende birum, bryggers, grovkøkken, toilet- og baderum, gang, trapperum m.v., selvom sådanne birum ikke er indrettet med selvstændig varmeforsyning. Rum, der er indrettet til opvarmning i kældre og udhuse, kan efter selskabets afgørelse medtages ved beregningen af den faste afgift, selvom de ikke er medregnet i boligareal i BBR-registret.

Afregningsgrundlaget kan ses på sidste års varmeregnskab, der findes under ”Mine dokumenter" på E|Forsyning.
Ved log in på E|Forsyning vil du blive bedt om at indtaste forbrugernummer og pinkode, disse fremgår af din a’conto-opkrævning eller på "Oplysninger om fjernvarmeforbrug".

Årsaflæsningen vil ske ultimo uge 52, og varmeregnskabet for 2023 vil medio januar 2024 kunne ses på E|Forsyning. Varmeregnskabet udsendes desuden sammen med opkrævningen af 1. rate 2024, som forfalder til betaling den 2. februar 2024.

Log på: E|Forsyning