Fjernvarmemåler udtages til kontrol

6. juli 2023

Grenaa Varmeværk har elektroniske målere hos alle vores forbrugere. Dette er et godt værktøj for Grenaa Varmeværk til hurtigere at kunne finde utætheder ved forbrugeren eller høje returløbstemperaturer, som kan skyldes en fejlindstilling eller beskadigelse af anlægget.

Vores tekniker er i juni måned gået i gang med at udskifte målere, som dog oftest ikke fejler noget – årsagen til en evt. målerudskiftning kan være, at måleren er blevet udtaget til stikprøvekontrol. Lovgivningen kræver, at vi skal kontrollere idriftværende målere, og det gør vi bl.a. ved at udtage stikprøver.

Nogle forbrugere vil opleve at blive kontaktet af Grenaa Varmeværk i forbindelse med målerskifte –  har du mistanke om en defekt måler, er du velkommen til at kontakte Grenaa Varmeværk på tlf.: 86 32 17 44.