Forbrugsoplysninger for december er udsendt på e-mail/sms

3. januar 2023

Forbrugsoplysninger for december er udsendt på e-mail/sms den 03.01.2023.

Den 1. januar 2022 trådte et nyt EU-direktiv i kraft, som pålægger Grenaa Varmeværk at udsende oplysninger om
fjernvarmeforbruget for de 7 måneder i fyringssæsonen (oktober - april).

Varmeregnskabet kan ses på eForsyning fra den 12. januar 2023.
Varmeregnskabet sendes desuden sammen med opkrævningen af 1. rate 2023, som forfalder til betaling den 2. februar 2023