Fra energikøber til energiproducent

20. december 2021

Fra energikøber til energiproducent

Direktør Søren Gertsen gør ved udgangen af jubilæumsåret status over de seneste ti år i Grenaa Varmeværk. “Der er blevet etableret adskillige produktionsanlæg, der har resulteret i, at vi har fået en rigtigt lav varmepris i Grenaa,” fortæller han.

I 2016 blev et splinternyt solvarmeanlæg etableret, og umiddelbart derefter begyndte etableringen af flisværket, som skulle afløse det eksisterende kraft-varmeværk og affaldsforbrænding. Siden blev der etableret yderligere et solvarmeanlæg og et varmepumpeanlæg, og Grenaa Varmeværk står derfor i dag med flere forskellige produktionsformer, der komplimenterer hinanden godt. “For eksempel om sommeren,” uddyber Søren og fortsætter: “Der kan vi udnytte solenergi og energi fra luften. Så kan vi stoppe de store fliskedler og gøre dem klar til, at det bliver rigtigt koldt.”

Den foreløbige konklusion på Grenaa Varmeværks udvikling gennem de seneste 10 år er ifølge Søren, at de to solanlæg, varmepumpeanlægget og flisværket er et rigtigt godt set up, som gør at Grenaa Varmeværk i dag kan tilbyde en rigtigt lav varmepris i Grenaa. “Vi ser frem til fortsat at have en lav varmepris i Grenaa, og lad os se, hvordan det kommer til at gå i 2021,” afslutter han med et smil.