Grøn dagsorden i hverdagen

4. august 2021

Grøn dagsorden i hverdagen

Grenaa Varmeværk har i næsten 20 år opnået at få Norddjurs Kommunes såkaldte Grønt MiljøCertifikat, der er et enkelt system til at kvalitetssikre miljøarbejdet.

“Det er en slags skabelon for, hvordan vi skal håndtere alle vores miljøforhold, og på den måde sparer vi tid på arbejdet. Vi ser løbende på det, og sikrer dermed, at det ikke bliver statisk. I ordningen er det fastsat, at vi skal afholde fire møder om året, hvor vi gennemgår vores procedurer og ser på vores miljøforhold,” forklarer direktør Søren Gertsen, der også mener, det er vigtigt, at alle i organisationen tager ejerskab af arbejdet. “Vi er 17 medarbejdere fordelt på flere forskellige afdelinger, der alle er repræsenteret i miljøudvalget. Det gør os meget operative, fordi vi med det samme kan vurdere og beslutte om et forslag eller en problemstilling, skal føre til aktiv handling.”

 

Behandler også eget arbejdsmiljø

Parallelt med miljømøderne behandler den samme gruppe også det interne arbejdsmiljø. “Der har vi fokus på vores APV (Arbejds-Plads-Vurdering), og en gang om året holder vi møde for alle medarbejdere, hvor bedriftscentret stikker spaden dybere ned, og hvor jeg ikke selv deltager,” fortæller Søren. Miljøcertifikatet skal fornys hvert tredje år.