Indefrysningsordning

17. oktober 2022

Information til fjernvarmeforbrugere om Indefrysningsordningen
Lige nu er der mange fjernvarmeforbrugere, der gerne vil tale med os. Mange er usikre på de stigende energipriser, deres forbrug og Folketingets beslutning om at tilbyde en indefrysningsaftale for dele af fjernvarmeprisen til nogle varmeforbrugere.

Indefrysningsordningen – hvad betyder det for dig?
Folketinget har sidst i september vedtaget, at nogle fjernvarmeforbrugere midlertidigt kan få indefrosset en del af deres regning for fjernvarme. Ordningen vil være gældende fra den 1. januar 2023.
Det er kun forbrugere hos fjernvarmeselskaber med en samlet pris for et standardhus over 26.000 kr. inkl. moms, der bliver omfattet af indefrysningsordningen. Og indefrysningsordningen vil kun være gældende for den del af varmeprisen, der er over 26.000 kr. inkl. moms, og som skal afregnes efter den 1. januar 2023.

Du er som fjernvarmeforbruger hos Grenaa Varmeværk IKKE berettiget til at søge om henstand via Indefrysningsordningen, da vores årlige varmepris ikke overstiger grænsen på 26.000 kr. inkl. moms. 
Samlet pris for et standardhus hos Grenaa Varmeværk vil pr. 01.01.2023 være 10.045 kr. inkl. moms.

Hvis du vil vide mere
Du er naturligvis velkommen til at henvende dig til os, hvis du er i tvivl.
Du kan også søge viden her: