Pioner i ansvarlig energiproduktion

7. oktober 2021

Pioner i ansvarlig energiproduktion

En total omlægning fra afbrænding af olie og dagrenovation til varmepumper, solvarme og flis har gjort produktionen bæredygtig og Grenaa Varmeværk til ren miljø-duks.

På ti år har Grenaa Varmeværk udviklet sig fra hovedsageligt at være energikøber og -distributør til i dag selv at producere varmen. “Med den brede pensel leverede de nu nedlagte Grenaa Kraftvarmeværk og Grenaa Forbrænding hhv. 60 og 35 pct. af varmen, mens vores eget første solvarmeanlæg leverede 5 pct.,” forklarer direktør Søren Gertsen.

 

Miljøvenlig energiteknologi

I dag produceres varmen fra egne anlæg i et miks fra varmepumper, solfangere og fliskedler. “Kombination af de tre grønne energikilder, har gjort varmeforsyningen langt mere bæredygtig. Vi køber grøn strøm til pumperne, solen er eneleverandør til solpanelerne og i vores kedler fyres der udelukkende med certificeret flis fra bæredygtige skovbrug.”

 

Billigere varme

De markante investeringer har vist sig at have en positiv effekt, ikke alene miljømæssigt, men også økonomisk. “På fem år har vi investeret 250 mio. kr., og det er tydeligt, at vores retning har haft effekt. Vi har kunnet nedsætte forbrugspriserne markant, og ligger i dag i gruppen af de billigste 20 varmeværker i landet. Vores set up er meget stærkt, og jeg håber, at mange vil være med til at fortælle den historie højt, for det er et rigtig godt argument for tilflytning til området,” slår Søren fast.