Renovering af wireblok

26. februar 2024

I februar blev det tid til renovering af wireblok på den ene af Grenaa Varmeværks fliskraner.
Kranen har løftet ca. 250.000 tons flis – og med ca. 2 tons i hvert løft, er det blevet til 125.000 løft op og ned.
Grenaa Varmeværks anden fliskran skal have samme renovering af wireblokken til sommer.