Sporstof til fjernvarmevandet

24. februar 2023

Sporstof til fjernvarmevandet

Grenaa Varmeværk tilsatte i januar grønt sporstof til fjernvarmevandet. Det grønne
sporstof kan synliggøre, om der er en lækage i varmtvandsbeholderen eller veksleren.
Grenaa Varmeværk har modtaget flere henvendelser fra forbrugere, som har haft en
utæthed – ved at udbedre fejlene formindskes vandtabet i ledningsnettet.


Opleves der problemer med din varmeinstallation, eller måtte der være spørgsmål, så
kontakt os gerne på tlf.: 86 32 17 44.