Varsel om prisstigning pr. 1. januar 2023

22. september 2022

Varsel om prisstigning pr. 1. januar 2023

Grenaa Varmeværk har, på baggrund af udmeldte prisstigninger fra vores leverandører, udarbejdet et foreløbigt budget for 2023, der viser, at varmeprisen for 2023 stiger.

Det betyder, at den variable takst stiger fra kr. 257,50 pr. MWh til kr. 325,00 pr. MWh incl. moms, samtidig stiger effektbidraget fra kr. 23,75 pr. m2 til kr. 26,25 pr. m2 incl. moms.

For et standardhus (130 m2, 18,1 MWh og en varmemåler) udgør stigningen ca. 18 % svarende til ca. kr. 129,00 pr. måned.