Nyheder

Distribution/varmetal marts 2024

Grenaa Varmeværks distribution var i marts 2024: 19.391 MWh. Den samlede distribution for 2024 til og med marts er 66.421 MWh.Den samlede distribution…

Første spadestik til Grenaa Varmeværks 10 MW elkedel er taget

Første spadestik til den bygning, der skal huse Grenaa Varmeværks 10 MW elkedel, blev taget fredag den 1. marts 2024. Der er indgået aftale med Tjæreb…

Distribution/varmetal februar

Grenaa Varmeværks distribution var i februar 2024: 20.516 MWh. Den samlede distribution for 2024 til og med februar er 47.029 MWh.Den samlede distribu…

Animation om overskudsvarme

Prisloftet på overskudsvarme er et problem for kommende og nuværende overskudsvarmeprojekter.  For at give en bedre forståelse af udfordringen med pri…

Renovering af wireblok

I februar blev det tid til renovering af wireblok på den ene af Grenaa Varmeværks fliskraner.Kranen har løftet ca. 250.000 tons flis – og med ca. 2 to…

Debatten om overskudsvarme fortsætter

Onsdag den 7. februar 2024 var Grenaa Varmeværks direktør Søren Gertsen og fabrikschef for Lallemand, Gert Fogh inviteret til møde i Klima-, Energi- o…

Distribution/varmetal januar 2024

Grenaa Varmeværks distribution var i januar 2024: 26.514 MWh. Den samlede distribution for 2024 til og med januar er 26.514 MWh.Den samlede distributi…

Fjernvarme i nyudstykket område

I januar har Grenaa Varmeværks anlægsafdeling bl.a. forberedt tilslutning af fjernvarme i et nyt boligområde.Selvom vejret i starten af januar gav lid…

Gær kunne hjælpe dig med at holde varmen

Attraktiv overskudsvarme ønsker Grenaa Varmeværk at udnytte - men prisloftet spænder ben. Læs artiklen omkring overskudsvarme fra TV2 Østjylland her.

Distribution/varmetal november 2023

Grenaa Varmeværks distribution var i november 2023: 19.049 MWh. Den samlede distribution for 2023 til og med november er 137.187 MWh.Den samlede distr…

Effektbidrag – opvarmede m2

Grenaa Varmeværk begynder i december at gøre klar til varmeregnskabet for 2023, derfor opfordrer vi vores forbrugere til at tjekke, om afregningsgrund…

Innovationspris 2023

Grenaa Varmeværk er stolte over at have modtaget Innovationsprisen 2023 fra Business Djursland ved arrangement ”Made by Djursland 2023”. Temaet var Gr…

Udnyttelse af overskudsvarme

Hos Dansk Fjernvarme er der fortsat fokus på prisloftet, som standser for bæredygtig udnyttelse af overskudsvarme for mange varmeværker i Danmark. I n…

Tjek om dit varmeanlæg er tæt

Du kan selv tjekke om dit varmeanlæg er tætSe en kort video om, hvordan du nemt selv kan tjekke, om dit varmeanlæg er tæt.Videoen åbner i YouTube. Se…

Grenaa Varmeværk har fået elbiler

Varmeværk har lavet endnu et grønt tiltag, og vores forbrugere nu vil kunne møde to af vores driftsmedarbejdere i elbiler.

Podcast om overskudsvarme

Hør podcasten her med Søren Gertsen, direktør Grenaa Varmeværk og Gert Fogh, fabrikschef, De danske Gærfabrikker. Podcasten omhandler udnyttelsen af o…

Udvidelsen af solcelleanlægget er sat i drift

Tirsdag den 12. september blev udvidelsen af solcelleanlægget idriftsat.Grenaa Varmeværk glæder sig over, at projektet er forløbet som planlagt, og at…

Distribution/varmetal september 2023

Grenaa Varmeværks distribution var i september 2023: 5.539 MWh. Den samlede distribution for 2023 til og med september er 104.754 MWh.Den samlede dist…

Grenaa Varmeværk udvider med en 10 MW elkedel i 2024

Grenaa Varmeværk har i september indgået en aftale om levering af en 10 MW elkedel. Aftalen er indgået med Tjæreborg Industri, og kedlen bliver levere…

Overskudsvarme fra Lallemand er sat på pause

Gærfabrikken Lallemand og Grenaa Varmeværk er klar til at sætte spaden i jorden - men nye regler har sat stort projekt på pause. Læs den spændende art…

Vores nyhedsbreve

Hver måned udsender Grenaa Varmeværk et nyhedsbrev til dem, som tilmelder sig vores mailservice. I gennem vores mailservice får du viden om værket og…

Forsyningstilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet for 2023

Prisstatistikken viser prisen for at opvarme to standardiserede boliger, en standardlejlighed på 75 m2 med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og et stan…

Distribution/varmetal juli 2023

Grenaa Varmeværks distribution var i juli 2023: 5.288 MWh. Den samlede distribution for 2023 til og med juli er 93.553 MWh.Den samlede distribution fo…

Skal du melde flytning?

Skal du melde flytning? så brug vores flytteformular her. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine oplysninger. Er du ejer og har solgt…

To laderstandere til el-biler på Energivej 6

Grenaa Varmeværk lavede endnu et grønt tiltag sidste år, ved at få opsat to laderstandere til el-biler. Så hvis du har en el-bil eller har gæster med…

Udvidelse af solcelleanlægget

Arbejdet med påsætning af solpanelerne er fuldført. Nu er den elektriske montage af de enkelte paneler påbegyndt. Drone billederne er fra den 06.07.20…

Fjernvarmemåler udtages til kontrol

Grenaa Varmeværk har elektroniske målere hos alle vores forbrugere. Dette er et godt værktøj for Grenaa Varmeværk til hurtigere at kunne finde utæthed…

Distribution/varmetal juni 2023

Grenaa Varmeværks distribution var i juni 2023: 4.993 MWh. Den samlede distribution for 2023 til og med juni er 88.266 MWh.Den samlede distribution fo…

Gode råd til et sommerklart varmeanlæg

Undersøg om radiatorer og gulvvarme er tændte og varme om sommeren, hvilket kan indikere problemer med termostaterne. Normalt bør de være slukkede og…

Udvidelse af solcelleanlæg

Arbejdet med påsætning af solpanelerne på fundamenterne er snart fuldført. Efterfølgende påbegyndes den elektriske montage af de enkelte paneler.  Dro…

Biomasseindberetning for Grenaa Varmeværk 2022

Grenaa Varmeværk har modtaget godkendelse af indberetningen af biomasseforbrug og opfyldelse af bæredygtighedskrav fra Energistyrelsen. Se godkendelse…

Rengøring i flislageret

Grenaa Varmeværk har flere flislagre, og da den store kran ikke kan få fat i flisen, som ligger op ad siderne, bliver flislageret tømt og rengjort.Hvi…

Distribution/varmetal maj 2023

Grenaa Varmeværks distribution var i maj 2023: 8.525 MWh. Den samlede distribution for 2023 til og med maj er 83.272 MWh. Den samlede distribution…

En fliskedel er stoppet til vedligeholdelsestjek

Ultimo april stoppede Grenaa Varmeværk den ene fliskedel, som har kørt ca. 4.000 timer og brændt ca. 15.000 tons flis af. Vedligeholdelsesarbejdet for…

BBR-data bruges til beregning af effektbidrag

Grenaa Varmeværk modtager hver måned BBR-opdateringer. Nogle forbrugere vil opleve at blive kontaktet af Grenaa Varmeværk i forbindelse med, at der e…

Sporstof til fjernvarmevandet

Grenaa Varmeværk tilsatte i januar grønt sporstof til fjernvarmevandet. Det grønne sporstof kan synliggøre, om der er en lækage i varmtvandsbeholdere…

Grenaa Varmeværk bruger Heat Intelligence

Kamstrup har lavet en kort YouTube film om, hvordan Grenaa Varmeværk bruger Heat Intelligence.

Grenaa Varmeværk satser stort på egen strøm

På Dansk Fjernvarmes hjemmesiden kan man læse en spændende artikel om Grenaa Varmeværk og den grønne transformation værket de seneste år har gennemgåe…

Grenaa Varmeværk forlænger støtten til Café Grenaa

Grenaa Varmeværk har valgt at forlænge støtten til Café Grenaa med yderligere 3 år og tager derved fortsat lokalt socialt ansvar.

Forbrugsoplysninger for december er udsendt på e-mail/sms

Forbrugsoplysninger for december er udsendt på e-mail/sms den 03.01.2023. Den 1. januar 2022 trådte et nyt EU-direktiv i kraft, som pålægger Grenaa Va…

Takstblad 2023

Se Grenaa Varmeværks gældende takstblad for 2023.

Årsaflæsning

Grenaa Varmeværk fjernaflæser alle varmemålere. Årsaflæsningen vil ske ultimo uge 52, og varmeregnskabet kan ses på eForsyning fra den 18. januar 2023…

El-producerende solcelleanlæg i drift

Fredag den 21. oktober 2022 blev anlægget sat i drift og kan nu sikre Grenaa Varmeværk billig og grøn strøm i fremtiden.

Indefrysningsordning

"Lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger" er blevet vedtaget og træder i kraft pr. 01.01.2023. Grenaa Varmeværk er ikke omfattet af i…

Varsel om prisstigning pr. 1. januar 2023

Grenaa Varmeværk har, på baggrund af udmeldte prisstigninger, udarbejdet et foreløbigt budget for 2023, der viser, at varmeprisen for 2023 stiger.

Udnyttelse af solvarmeanlæggene i juli

I juli måned har vores solvarmeanlæg produceret 2.519 MWh, dette betyder, at ca. 50% af de producerede MWh kom fra solvarmeanlæggene.

Solcelleanlæg på Teknologivej

På billedet ses igangværende opførelse af det nye el-producerende solcelleanlæg på Teknologivej. Arbejdet med påsætning af solpanelerne på fundamente…

Endnu et grønt tiltag

Grenaa Varmeværk har fået opsat to ladestandere til el-biler på Energivej 6. Se muligheder og priser for opladning via Monta-appen.

Flot placering til Grenaa Varmeværk: Femtebilligste varmeværk i Danmark.

Ifølge Forsyningstilsynets prisstatistik for fjernvarmeselskaber pr. januar 2022 ligger Grenaa Varmeværk på en flot femteplads – vi er glade og stolte…

Statusrapport for bæredygtig biomasse

Formålet med rapporten er at beskrive Grenaa Varmeværks opfyldelse af kravene til bæredygtig biomasse og målsætningen om reduktion af CO2-udledning.

Fra energikøber til energiproducent

Direktør Søren Gertsen gør ved udgangen af jubilæumsåret status over de seneste ti år i Grenaa Varmeværk. “Der er blevet etableret adskillige produkti…

Pioner i ansvarlig energiproduktion

En total omlægning fra afbrænding af olie og dagrenovation til varmepumper, solvarme og flis har gjort produktionen bæredygtig og Grenaa Varmeværk til…

Gigantvarmepumper sat i drift

Sidste grønne skud på Grenaa Varmeværk er to kæmpe varmepumper, der bruger nyeste teknologi til, at trække varme ud af den blå luft.

Grøn dagsorden i hverdagen

Grenaa Varmeværk har i næsten 20 år opnået at få Norddjurs Kommunes såkaldte Grønt MiljøCertifikat, der er et enkelt system til at kvalitetssikre milj…

Få hurtigt og enkelt overblik over dit forbrug

Din varmeregning kan måske være lidt svær at forstå, men med selvbetjeningen eForsyning bliver det lettere og mere overskueligt for dig, at se dine re…

Jeg har indflydelse på mit varmeværk

Han har ikke været med i andre bestyrelser før, og det var derfor en helt ny verden, han trådte ind i, da Tommy Søholm blev valgt ind i bestyrelsen. ”…

Sådan sparer du penge på din varmeregning

Grenaa Varmeværk vil gerne være så grønt som muligt, og har derfor lavet en motivationstarif, der skal få dig til at hive mere energi ud af fjernvarme…

Halv pris for lavenergihuse

Da Josefine Kildahl og Morten Pedersen besluttede sig for at bygge deres drømmehus på Møgelbjerg, valgte de at få lagt fjernvarme ind, selv om der ikk…